• Profilaktyka i wczesna interwencja
 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Psychomotoryka empowermentu
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
 • Nauka prawidłowego noszenia dziecka w chuście
 • Integracja sensoryczna małych dzieci (realizacja programów domowych)
 • Pielęgnacja neurorozwojowa- handling
 • Ocena integracji odruchów
 • Terapia rodzinna skoncentrowana na strukturze rodziny i rozwoju dziecka

Biała pętelka jest miejscem dla :

 • dzieci wykazujących potrzebę wspomagania rozwoju oraz regulacji,
 • dzieci przedwcześnie urodzonych,
 • dzieci wykazujących trudności z koncentracją,
 • dzieci wysoko wrażliwych,
 • dzieci poszukujących mocnych stymulacji,
 • niemowlęta z grupy wysoko wrażliwych (high need baby),
 • dzieci z grupy ryzyka,
 • dzieci po traumach okołoporodowych,
 • dzieci z nieprawidłową dystrybucją napięcia mięśniowego,
 • dzieci z zakłóceniami przetwarzania sensorycznego,

Zapraszam do kontaktu

667735144

bialapetelka@gmail.com