• Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (studia licencjackie na kierunku pedagogika specjalna, 2013)
 • Wspomaganie rozwoju dziecka z Psychomotoryką (studia magisterskie na kierunku pedagogika, 2015)
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa (kurs kwalifikacyjny prowadzony przez Promyk Słońca, 2015)
 • Letnia Szkoła Metodologii Badań Edukacyjnych (DSW Wrocław, 2016)
 • Neurobiologiczne podstawy integracji sensorycznej (kurs kwalifikacyjny w zakresie SI prowadzony przez Promyk Słońca, 2018)
 • Psychomotoryka empowermentu (kurs autorski A. i J. Majewskich, tytuł psychomotoryczki empowermentu, 2019)
 • INPP Polska, Instytut Psychologii Neurofizjologicznej – wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce- szkolny program interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP, 2019)
 • Trening słuchowy Magdaleny Krawczun (szkolenie, 2019)
 • Terapia ręki „Ręka na warsztat”- praca terapeutyczna z dziećmi w zakresie usprawniania funkcji ręki (szkolenie z warsztatem, 2019)
 • Terapia ręki I i II stopnia: Diagnoza, terapia, warsztat (kurs kwalifikacyjny prowadzony przez dr Emilię Mikołajewską, 2019)
 • Integracja Sensoryczna z Psychomotoryką (studia podyplomowe,
 • 3 semestralne- kwalifikacyjne- tytuł terapeuty SI, 2020)
 • Profile sensoryczne- „Rozkoduj zachowanie swojego dziecka” (szkolenie on-line prowadzone przez A. Charęzińską, 2021)
 • Ogólnopolski praktyczny Kongres wokół Integracji sensorycznej- „Dziecko do 6r.ż. w terapii SI- całościowe podejście diagnostyczno-terapeutyczne” (2021)
 • Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży (szkolenie on-line, 2021)
 • Kurs Power of Melody- Pomelody- wartościowa muzyka dla dzieci (2021)
 • NIDCAP Care- „Supporting Parents’ Understanding of their Infants’ Behavior” seminarium Dr. Heidelise Als (2021)
 • Diagnoza i terapia SI małego dziecka- jakościowa ocena rozwoju motorycznego, ocena kliniczna procesów SI, terapia i programy domowe (kurs kwalifikacyjny prowadzony przez Promyk Słońca, 2022)
 • Międzynarodowa Konferencja i Ogólnopolski Kongres- „Wyzwania wokół Integracji Sensorycznej” (2022)
 • Doradca noszenia ClauWI (2022)
 • Werbogesty – „od gestu do słowa i będzie rozmowa” (2023)
 • MNRI® Terapia Neurotaktylna (2023)
 • Alignment w terapii Miofunkcjonalnej (2023)